Sosyal Medya Stratejik Planlama

Stratejik planlama; markanızın başarı yolunda her adımını planlamak demektir ve bu nedenle sosyal medya pazarlama kapsamında en önem verdiğimiz çalışma olarak nitelendirilebilir.

  • Markanızın hedef kitlesini göz önünde bulundurarak; sosyal medya üzerinde markanız ve faaliyet gösterdiği sektörler hakkında gerekli analizleri yaparız.
  • Ön analiz sonuçlarını değerlendirerek, markanız için en uygun sosyal medya iletişim ve pazarlama stratejisini belirleriz.
  • Yapacağımız SWOT analizi kapsamında, markanızın güçlü ve zayıf yönlerini, olası fırsat ve tehditleri belirleyerek, sosyal medya iletişim ve pazarlama stratejinizi oluştururuz.