Best Western

Best Western potansiyel müşterilerine ulaşmak için sosyal medya alanında Boomerang ile çalışmıştır. Ağırlıklı olarak Facebook’ta kampanya duyurularından bahsedilmiştir